Phần mềm Quản lý Tài Sản- Công cụ Dụng cụ

Phần mềm Quản lý Tài Sản- Công cụ Dụng cụ

Quản lý quy trình quản lý tài sản (từ lập yêu cầu đến phê duyệt và thực hiện thay đổi tài sản)
– Quản lý thông tin về tài sản (cho phép khai báo thêm các thông tin đặc thù của đơn vị)
– Quản lý lịch sử thay đổi­ tài sản, công cụ dụng cụ
– Quản lý Quá trình sửa chữa bảo dưỡng tài sản
– Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ
– In thẻ tài sản
– Tính khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
– Các báo cáo tài sản
D.O.G cung cấp giải pháp hoàn chỉnh dành cho nghiệp vụ quản lý tài sản.
 • Khả năng tương thích cao, mở rộng dễ dàng
  • Có thể vận hành trên mạng máy tính có quy mô, kiến trúc bất kỳ
  • Tương thích với các hệ điều hành của Microsoft Windows 2003 trở lên
  • Được thiết kế, xây dựng và vận hành theo các chuẩn công nghệ tiên tiến nhất
  • Giao diện Web-based linh động theo từng chức năng của hệ thống
  • Đa ngôn ngữ
 • Khai thác, tra cứu dữ liệu
  • Truy cập, khai thác mọi lúc, mọi nơi qua kết nối Internet
  • Hỗ trợ khai thác trên nhiều loại thiết bị
  • Tùy biến thay đổi ngôn ngữ giao diện
  • Giao diện tìm kiếm động
  • Hỗ trợ tìm kiếm đơn giản, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm toàn văn.
 • Khả năng bảo mật, an toàn hệ thống
  • Phân quyền đến từng người sử dụng trong hệ thống, đảm bảo người dùng không thể truy cập đến các chức năng không thuộc quyền hạn
 • Báo cáo – Thống kê
  • Biểu mẫu báo cáo đa dạng đầy đủ cho các nghiệp vụ
  • Thiết lập các báo cáo theo nhu cầu
 • Khả năng tích hợp
  • Cho phép tích hợp với các hệ thống khác một cách đơn giản, thuận tiện
  • Tích hợp và mở rộng không hẹn chế tiện ích dịch vụ: LDAP, AD, GIS, BARCODE…
 • Nền tảng Công nghệ
  • Sử dụng các nền tảng công nghệ phổ biến nhất hiện nay: HTML5, jQuery… và nhiều nền tảng CSDL khác nhau: SQL Server hoặc Oracle Server
  • Cho phép nhiều sử dụng tại một thời điểm
  • Bảo mật ở 3 mức: mức CSDL, mức ứng dụng, mức hệ điều hành.
 • Liên hệ Khoai Mr, Mail:  info@doggroup.vn , Mobile : 0903435410,website : www.doggroup.vn

Share this post